Metakognitiv Terapi


I Metakognitiv terapi identificerer vi dine metakognitive overbevisninger og mestringsstrategier. 
Med udgangspunkt i det og ved hjælp af terapeutiske teknikker, vil du opdage en ny måde at forholde dig til dine tanker og følelser på, så du kan leve det liv du ønsker.

Hvordan er et Metakognitivt Terapiforløb?

Et forløb vare mellem 5-10 sessioner. I første session vil vi afdække hvad som fylder hos dig i din hverdag og hvordan du oplever at du mistrives. Vi vil også tale om dine mål for behandlingen. Jeg vil undervejs introducere dig til den metakognitive metode bla. ved hjælp af små øvelser, så du på den måde undervejs i forløbet bl.a. kan opdage en anden måde at forholde dig til dine tanker på. Efter hver session vil vi sammen finde en øvelse, som giver mening for dig at øve dig på, til næste gang. Du vil opleve bedring i takt med du lærer mere om den metakognitive metode undervejs i forløbet. 

Terapisessionen vil foregå på Rødovre eller Glostrup bibliotek, hvor jeg har mulighed for at booke et lokale. Det er også muligt, at afholde terapisessionen online over Teams. 

Hvordan får du mest ud af dit terapiforløb?

I metakognitiv terapi er der bestemte rammer, som terapeuten skal følge, som er baseret på forskning. Derfor har jeg beskrevet nogle rammer nedenunder til dig, for at give de bedste forudsætninger for at terapien har effekt hos dig.

I slutningen af hver terapisession, vil vi sammen finde frem til en relevant øvelse / eksperiment, som du kan øve dig på imellem sessioner og som passer ind i din hverdag.  Du vil få mest ud af dit forløb, hvis du øver dig lidt hver dag. Vi vil i begyndelsen af hver session tale om, hvad du har oplevet i forbindelse med øvelsen. 

Det er optimalt at mødes en gang ugentligt, så vi kan følge op på hvad du har oplevet i løbet af ugen i forhold til øvelsen og hvad du tog med dig fra sidste gang. Hvis du ikke har mulighed for at mødes hver uge, så finder vi sammen ud af hvordan et forløb kan være sat sammen, så det passer ind i din hverdag. 

Mere om Metakognitiv Terapi

Metakognitiv Terapi (MCT) er en forskningsbaseret metode og forskning har vist at behandlingen er effektiv til behandling af angst og depression, med en effekt der overgår kognitiv adfærds terapi. Metakognitiv terapi er i dag udviklet til behandling af de fleste psykiske diagnoser, som fx OCD og PTSD. 

Metoden er udviklet af Professor Adrian Wells, som har beskæftiget sig med dette felt i 40 år. MCT er blevet beskrevet som et paradigme skift i psykoterapi og en innovativ tilgang, da tilgangen er anderledes fra bl.a kognitiv adfærds terapi. 

MCT tager teoretisk udgangspunkt i en model om hvordan sindet fungerer, som hedder The self-regulatory executive function model, som beskriver at psykisk mistrivsel opstår som et resultat af en vedvarende måde at håndtere tanker på, kaldet The cognitive attentional syndrome (CAS).

CAS består af dysfunktionelle mestringsstrategier, som bl.a. er bekymring, grublerier, fare monitorering, undgåelse. En mestringsstrategi er et forsøg på at håndtere svære tanker og følelser, men kan samtidig være med til at vedligeholde psykisk mistrivsel.

Modellen tager udgangspunkt i at negative tanker og følelser er forbigående naturligt, men hvis en person reagere på disse tanker og følelser med CAS, dvs. fx bekymring eller grublerier, kan det være en betydende faktor i en person oplever psykisk mistrivsel.

CAS, som er måder at håndtere tanker på, opstår ud fra en persons positive og negative metakognitive overbevisninger. Metakognitive overbevisninger er de overbevisninger du har om din egen kognition/tænkning. Det kan fx være du har en overbevisning om at du ikke kan kontrollere dine bekymringer, hvilket er en overbevisning om hvordan dit eget sind fungerer.  


Litteraturliste:

Capobianco and Nordahl, A Brief History of Metacognitive Therapy: From Cognitive Science to Clinical Practice,  doi/org/10.1016/j.cbpra.2021.11.002

Normann N and Morina N (2018) The Efficacy of Metacognitive Therapy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front. Psychol. 9:2211. doi: 10.3389/fpsyg.2018.02211