Her vil komme henvisning til teori og opgaver i lÝbet af perioden